Tillbaka till översikt

Trädplantering i växtbädd/gräsyta

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

Trädplanteringar i gräsytor och rabatter kan vara ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla många ekosystemtjänster såsom ökade förutsättningar för biologisk mångfald, skuggning/nedkylning av mikroklimat, viss vattenfördröjning vid skyfall med flera. Dessa planteringar kräver god kompetens inom växtmaterial och kunskap om markförhållanden i växtbädden vid både planering, anläggning och skötsel. Vid en korrekt utförd trädplantering kan dessa träd leverera ekosystemtjänster över lång tid och med mycket stor effekt.  

Trädvård är av yttersta vikt för att trädet ska bli stort och leva länge. Därför är det viktigt att trädet får goda förutsättningar i marken och etableringsbevattning redan från start. För att undvika klippskador från gräsklippare kan träden med fördel förses med en så kallad mulchring bestående av barkflis, löv eller sågspån. Dessutom förbättrar denna åtgärd förutsättningarna för rötterna genom att förhindra avdunstning av markfukten.  

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: