Tillbaka till översikt

Sedum-örttak (från 80 mm)

Illustration: SGRI

Sedum-örttaken består av relativt tunna växtbäddar med torktålig vegetation som utgörs av suckulenter från släktena Sedum och Phedimus, men kan även ha goda förutsättningar för vissa torktåliga örter och kan således få en frodigare vegetation än sedumtaken. Med ett substratdjup på minst 80 mm kan fler arter överleva utan större bevattningsbehov.

Denna typ av tak fördröjer något mer vatten än tunnare tak och bidrar generellt med något fler ekosystemtjänster. Sedum-ört tak är därmed också mer tåliga för torrperioder. Dessa system kan få viss spontan etablering av gräs, vilket ofta inte är ett problem men kan behöva beaktas vid skötsel av taket. Detta gäller framförallt i skuggiga lägen. Det finns flera olika system och varianter på marknaden. 

Exempelprojekt

Kommer inom kort…

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: