Tillbaka till översikt

Parktak (från 400 mm)

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

Trädgårds-parkanläggningar på bjälklag har möjlighet att ge goda förutsättningar för många ekosystemtjänster. Till exempel är dessa tak perfekta för lummiga uteplatser och lekmiljöer. En tydlig skillnad mot markbunden trädgård och park är att växtbädden på bjälklag har mycket begränsad tillgång till markfukt, samtidigt som det finns ett tydligt dräneringsbehov för att minska risk för både fuktskador i byggnaden och rötskador i vegetationen. Tätskiktet måste alltid vara både vattentätt och rotsäkert. 

Det går att balansera dessa behov genom en god och genomtänkt uppbyggnad av växtbädden och genom att göra kloka växtval som klarar mer extrema förutsättningar. Träd kan utgöra betydande punktlaster och bör med fördel placeras ovanför pelare eller andra bärande byggnadselement. Planerar man ett projekt med vedartat växtmaterial som träd kräver det god markteknisk och växtteknisk kompetens för att få till en lyckad lösning som håller på lång sikt.

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: