Tillbaka till översikt

Översvämningsyta

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

En översvämningsyta är nedsänkt yta som kan översvämmas vid kraftiga skyfall. Ofta är dessa ytor multifunktionella, dvs att resten av tiden är ytan torr och kan användas till andra ändamål. En översvämningsyta kan både utformas som en grönyta som kan användas som park eller fotbollsplan eller som en hårdgjord yta som kan användas som t.ex. cykelparkering eller skatepark. 

Dessa ytor ska ligga lägre än sin omgivning och området ska vara höjdsatt så att det inte finns risk för skador om marken inte hinner infiltrerar allt vatten. Exempelvis kan en breddbrunn installeras eller så kan systemet kopplas vidare till ännu en nedsänkt översvämningsyta. 

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: