Tillbaka till översikt

Levande vägg

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

Levande väggar definieras som ett system där växterna är rotade i ett vertikalt stöd som är fäst i själva väggen och där växterna får vatten och näring inifrån det vertikala stödet i stället för från marken. Systemen kan utföras på flera olika sätt och sitter ofta med ett avstånd från fasadmaterialet. På så vis gör den ingen skada på fasaden.

Modulerna/kassetterna fördröjer vatten, och i vissa system magasineras vatten vilket ger vegetationen mycket bra förutsättningar att frodas och innebär även ett mindre behov av bevattning. I modulerna planteras lämpliga perenner, örter och ibland vedartad vegetation – såklart anpassade för lämplighet beroende på väggens läge. Systemens och modulernas storlek kan anpassas efter behov (bredd, längd, och i vissa fall djup), exempelvis kring fönster eller hinder i fasaden. Det finns flera olika system och varianter på marknaden. 

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: