Tillbaka till översikt

Gröna tak med solceller

Illustration: SGRI

Solceller i kombination med vegetationssystem på tak är en teknik som ökar kraftigt. Kombinationen har visat sig ge ökad energieffektivitet från solcellerna när dessa passivt kyls ned av vegetationen underifrån. För att få lagom kylningseffekt är det viktigt att ha mycket biomassa och samtidigt se till att denna håller sig under panelerna och inte skuggar dem.

Till exempel kan olika typer av biotoptak kan vara lämpliga att kombinera med solceller. Kombinationen ger flera nyttor – ökade förutsättningar för biologisk mångfald, hantering av vatten, reglering av temperatur och även energiproduktion. Gröna tak med solceller är ett utmärkt exempel på hur tak kan utgöra mer multifunktionella ytor i staden.  

Exempelprojekt

Kommer inom kort…

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: