Tillbaka till översikt

Grön fasad

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

Gröna fasader definieras som system där växterna är rotade i marken nedanför fasaden och därmed får vatten och näring därifrån. De utformas ofta som vajersystem/spaljéer som är monterade utanpå byggnadens fasad. Växtbädden är i mark/kruka till de klätterväxter som klättrar upp för fasaden, till skillnad från de levande väggarna där växtbädden blir en del av fasadens uppbyggnad. Systemen kan indelas i tre kategorier; vajer, nät och spaljé.

Vajersystemen passar arter som slingrar sig uppåt (ex. Pipranka) medan nät- och spaljésystemen främst passar klängande växter (Klematis) eller rankväxter (ex. Klätterros). Ännu ett alternativ är att inte ha något stöd överhuvudtaget, arter som Rådhusvin och Murgröna klarar av att klättra direkt på fasad. Dock finns risk att växternas sugfötter kan skada fogarna i en tegelfasad eller putsen på en putsad fasad – här krävs alltså att man väljer rätt lösning för rätt växt och fasad. 

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: