Tillbaka till översikt

Blågrönt tak

Illustration: SGRI

Blågröna tak är en övergripande benämning på de olika varianter av vegetationssystem som har vattenmagasinering under växtbädden. Dessa tak kan hålla kvar mycket vatten när det regnar vilket minskar risken för översvämning på övriga delar av din tomt och i staden i stort. Vattnet på taket förvaras i magasin som ett konstgjort grundvatten utan att komma i direktkontakt med tätskiktet.

Detta innebär också att taken kan få minskat behov av bevattning, eftersom magasinet av vatten under växtbädden kan passivt bevattna växbädden under torrperioder. Dessutom kan de tömmas aktivt eller passivt för att ge plats i magasinen till nästa skyfall. Blågröna tak är mindre vanligt i Sverige, men mer vanligt ute i Europa.  

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: