Kontakta oss

Vi är en grupp av experter inom blågröna system för urban miljö och erbjuder stöd och rådgivning genom hela processen – stort som smått!

 • Behöver du stöd och rådgivning?
 • Har du förbättringsförslag till den blågröna systemguiden?  
 • Har du ett exempelprojekt du vill dela med dig av?

Hör av dig till oss!

  Denna guiden är utvecklad av BlueGreenCityLab

  Projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden drivs av Sustainable Business Hub, Scandinavian Green Roof Institute, SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och VA SYD. I projektet fokuserar vi på att identifiera vilka blågröna lösningar som finns på marknaden, både nationellt och internationellt, och se till att de når kommuner och fastighetsägare. Att hitta färdiga lösningar som är enkla att installera och säkra att använda är viktigt eftersom många fastighetsägare vill satsa mer på blågrönt men många gånger har låg kunskap om vad som faktiskt finns på marknaden.

  SGRI är ett blågrönt kompetenscenter som arbetar aktivt med innovation, utveckling och kunskaps-spridning. Som specialister inom blågröna system för urban miljö har vi inom BGCL varit ansvariga för utveckling av den blågröna systemguiden.

  Sustainable Business Hub är ett kluster för innovation och hållbar utveckling. Inom BGCL har vi varit projektledare och drivande i frågor kring affärsmodeller, upphandling och kommunikation.

  IVL är Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Inom IBGL har vi bedömt vilka nyttor och mervärden respektive blågrönt system potentiellt kan tillhandahålla.

  SLU är Sveriges Lantbruksuniversitet och bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Inom BGCL har vi stöttat med teknisk kompetens inom blågröna lösningar och planeringsverktyg. 

  VA-SYD är en av Sveriges största VA- och avfalls-organisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhälls-bygget. Inom BGCL har vi bidragit med expertis från VA-sidan och förmedlat information och erfarenheter från exempelprojekt. 

  Denna sida har uppkommit genom ett projekt finansierat av: