Image

Social Spine

Parktak

Vinnare av Scandinavian Green Roof Award 2022 i kategorin intensiva tak!

I Stadsdelen Amanger i Köpenhamn finns en nyskapande, budgetvänlig och otroligt grön takpark – The Social Spine. Takparken bidrar med väderfulla sociala ytor och goda förutsättningar för biologisk mångfald, precis utanför bostäderna hos Øresund College, som är skandinaviens största anläggning av studentbostäder. Takparken kopplat samman husen, och är hela 160 meter lång. Den huserar över 350 nya (och ditflyttade) träd och buskar. Dessutom finns växthus, utekök, gräsmattor och vackra perennplanteringar. 90% av regnvattnet som faller på ytan samlas upp i regnvattentankar och kan sedan användas för att bevattning av studenternas odlingar och i växthuset.

Anläggningen vann Scandinavian Green Roof Award 2022 i kategorin intensiva tak med motiveringen:

The Social Spine is a great example for how green roofs of the future can be developed not only on newly built structures but also through retrofitting existing buildings. The project shows wise use of material and a so needed focus on circularity at the same time as achieving high biological, aesthetical and recreational qualities. The project clearly shows how nature based solutions not only can contribute to environment change but also play an important role in social renewal and transformation.

Plats:Köpenhamn
Färdigställt år:2021
Ägare:FA09 och Øresundskollegiet
Byggherre:FA09 och Øresundskollegiet
Ansvarig Arkitekt:arki_lab
Ansvarig Landskapsarkitekt:SLA 
Entreprenör:Optimus Anlæg
Leverantör av system:
Storlek:1470 m2
Typ av lösningar: Växtbädd på tak, dimensionerad för buskar och träd
Kostnad anläggning:373 000 EUR
Foto: SLA
Foto: SLA
Foto: SLA