Image

P-husen Anna och Godsmagasinet – Malmö

Levande fasad

I Malmös innerstad finns två parkeringshus P-Anna och P-Godsmagasinet som färdigställts 2019. Dessa fasade bidrar med värdefulla livsmiljöer för insekter och fåglar (fågelholkar på Godsmagasinet) och ger en positiv grön inverkan på stadsrummen kring P-husen.

Väggarna huserar totalt 40 växtarter, vara 15 är inhemska och allihopa är anpassade efter att växa i lämpliga väderstreck med rätt förutsättningar. Väggarna bevattnas med uppsamlat regnvatten (Godsmagasinet), vilket gör att de också avlastar dagvattensystemet i närområdet.

För att installera växtväggarna på P-husen har Parkering Malmö beviljats bidragsmedel från Boverkets program ”Bidrag för grönare städer”. Det har även ingått som ett case med rådgivning, uppföljning och utvärdering inom Blue Green City Lab. 

Adress:Innerstaden, Malmö
Färdigställt år:2019
Ägare:Parkering Malmö
Byggherre:Parkering Malmö
Ansvarig Arkitekt:
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:Butong
Leverantör av system:Butong
Storlek:Totalt: 600 m2
Typ av lösningar: Levande fasad (Modulärt panelsystem)
Foto: SGRI
Foto: Butong
Foto: Butong