Image

ÖsterGRO

Odlingstak

På Österbro i Köpenhamn ligger sedan 2010 en takodling som kallas ÖsterGRO. Takodlingen fungerar som ett minijordbruk med grönsaksodling, binkuport, hönsgård och ett växthus med kök som används som restaurang. Här finns möjlighet att odla och tillsammans med andra medlemmar umgås och odla mitt i Köpenhamn.

Odlingen drivs enligt CSA-modellen (Community-Supported-Agriculture) och har som vision att koppla samman konsumenter och producenter lokalt! ÖsterGRO är en del av Klimakvarteren som är Köpenhamn Kommuns initiativ för klimatanpassning av staden.  

Plats:Österbro, Köpenhamn
Färdigställt år:2014
Ägare:
Byggherre:
Ansvarig Arkitekt:
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:Alletiders Anlæg ApS 
Leverantör av system:
Storlek:600 m2
Typ av lösningar: Specialkonstruerad växtbädd på bjälklag, anpassad för grönsaksodling
Foto: SGRI
Foto: SGRI