Image

Ohoj – Malmö

Grön fasad

På Ohojs fasad mot gatan möts man av en slående ridå av klätterväxter – har naturen tagit över?

Längs fasaden finns en nedsänkt växtbädd täckt med galler som går ut ca 1 meter ut från väggen. Växtbädden utgörs av mineraljord som tidigare schaktats från Hyllie och legat på upplag i Västra hamnen. Mineraljorden är sedan förbättrad med grönkompost från Sysav. Väggen domineras främst av två arter – blåregn och rådhusvin. Blåregnet slingrar sig flitigt upp för vajrarna och rådhusvinet klättrar emellanåt direkt på fasaden. Tillsammans skapar de en häftig mosaik av lövverk på fasaden.  

Adress:Västra hamnen, Malmö
Färdigställt år:2014
Ägare:Hauschild-Siegel 
Byggherre:Hauschild-Siegel 
Ansvarig Arkitekt:Cord Siegel, Axel Hauschild 
Ansvarig Landskapsarkitekt:Jitka Svensson och Peter Eklund (MORF) 
Entreprenör:Hauschild + Siegel (totalentreprenör) 
Leverantör av system:– Specialbyggt 
Storlek:
Typ av lösningar: Grön vägg (Vajersystem)
Foto: SGRI 2023
Foto: Ole Jais (2014)
Foto: SGRI 2023