Image

Ohboy!

Blågrönt tak

Delad vinst av Scandinavian Green Roof Award 2017!

I Västra hamnen i Malmö finner ni Cykelhuset Ohboy! som är byggt av Hauschild + Siegel, som dessutom äger och förvaltar huset. Precis som i firmans andra projekt har Ohboy stora hållbarhetsambitioner och en lummig exteriör! Högst upp på huset finns ett biotoptak och takterass med goda rekreationsmöjligheter.

Mot innergårdens miljöhus finner vi ett våtmarkstak som är relativt unik i sitt slag i Sverige. Detta tak är utformat som en tät balja som kan hålla stående vatten. De förutsättningarna skapar en unik miljö för de fukt-älskande växten som gjort sig hemmastadda på taket.

Plats:Västra Hamnen, Malmö
Färdigställt år:2017
Ägare:Siegel
Byggherre:Siegel
Ansvarig Arkitekt:Cord Siegel
Ansvarig Landskapsarkitekt:Ola Nielsen (Siegel), Peter Linder (innergård)
Entreprenör:Hauschild + Siegel (totalentreprenör) 
Leverantör av system:Byggros (Våtmarkstaket)
Storlek:Taket (hela): 400 m2 
Biotoptaket: ca 170 m2 
Våtmarkstaket: ca 10 m2 
Typ av lösningar: – Biotoptak/ Sedum-ört
– Våtmarkstak 
– Klätterväxter/växtlådor på fasad (vajer + stora balkonglådor) 
– Regnbäddar på förgårdsmark och innergård  
Foto: SGRI
Foto: SGRI
Foto: SGRI