Image

Koggen

Biotoptak

Vinnare av Scandinavian Green Roof Award 2015!

På Kvarteret Koggen i Västra Hamnen, Malmö, finns ett unikt strandängs-biotoptak. Under 2014-2015 byggde det Malmös kommunala fastighetsbolag MKB Koggens 52 hyresrätter, och tillsammans med innovationsmyndigheten Vinnova satsades tre miljoner på biologisk mångfald i kvarteret. Medlen gick till att planera och anlägga både biotoptaken och väl tilltagna planteringar på innergården.  

Biotoptaken förbättrar förutsättningarna för den biologiska mångfalden genom att skapa livsmiljöer för insekter och pollinatörer med hjälp av t.ex. död ved. Dessutom bidrar de med vacker blomning under säsongen och fördröjning av dagvatten vid tunga skyfall.  

Installationen tilldelades priset Green Roof Award år 2015 med motivationen:

”Biotoptaket på Koggen erbjuder upplevelsevärden för de boende och är en fristad för fåglar och nyttodjur samtidigt som strandängsbiotoperna med lokala växter knyter an till byggnadens havsnära placering. Koggen sätter en ny standard för de gröna taken i Västra Hamnen Malmö och Skandinavien. Taket har utvecklats fint under dess första sommar och lever upp till projektets höga målsättning.” 

Plats:Västra Hamnen, Malmö
Färdigställt år:2014 
Ägare:MKB Fastighet AB  
Byggherre:MKB Fastighet AB  
Ansvarig Arkitekt:C Stad & Landskap 
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:Vegtech AB
Leverantör av system:
Storlek:774 m²
varav 399 m² är biotoptak och 375m² är sedumtak 
Typ av lösningar: Biotoptak- Strandäng
Foto: SGRI
Foto: SGRI
Foto: SGRI