Image

Klara Zenit – Stockholm

Levande vägg

Mitt i Stockholms innerstad finner vi den levande fasaden Klara Zenit på en av Vasakronans fastigheter. Denna växtvägg blev Stockholms första vertikala trädgård, sprudlande av färg och liv! Projektet tog form i samverkan mellan Vasakronan, Nyréns arkitektkontor och Greenworks och hade ambitionen att möta utmaningen kring växtval och konstruktion som lämpar sig efter vårt nordiska klimat.

På väggen planterades 2500 växter av 40 olika arter som exempelvis lingon, vintergröna, silverarv, backnejlika, kråkbär, kryptall med flera. Växtväggen har under dessa år utvecklats till en alldeles särskild stadsbiotop med tillhörande insekts-och fågelliv. Bevattningen sker med regnvatten som samlas upp i tankar och pumpas till väggen.

Adress:Innerstaden, Stockholm
Färdigställt år:2016
Ägare:Vasakronan 
Byggherre:Vasakronan 
Ansvarig Arkitekt:Nyréns & Greenworks 
Ansvarig Landskapsarkitekt:Nyréns & Greenworks 
Entreprenör:Greenworks 
Leverantör av system:Greenworks 
Storlek:70 m2
Typ av lösningar: Levande fasad (modulärt panelsystem)
Kostnad drift: Driftsavtal med fast kostnad skrevs mellan leverantör och beställare
Foto: Greenworks
Foto: Greenworks
Foto: Greenworks