Image

Industrigatan – Malmö

Trädplantering

Längs Industrigatan i Malmö har man valt att skapa en trädrad som binder ihop Rörsjöstaden med Norra Sorgenfri. Genom att välja en variation av trädarter blir det större motståndskraft mot sjukdomar och bidrar samtidigt till ökad diversitet.  

För att få variation har man även valt olika höjder och sorter av träd vilket bildar en estetiskt tilltalande variation i stadsbilden.  

Denna trädplantering skapar karaktär åt platsen och bildar ett grönt stråk som gynnar staden på flera olika sätt. Trädallén är bullerreducerande, minskar stress, fångar upp föroreningar samt skapar ett behagligt lokalklimat. Detta då trädens positiva påverkan ger flera ekologiska nyttor vilket ger mervärde åt både platsen och stadens besökare.   

Adress:Norra Sorgenfri, Malmö
Färdigställt år:2017
Ägare:Malmö Stad
Byggherre:Malmö Stad
Ansvarig Arkitekt:
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:
Leverantör av system:
Storlek:Ca 1 000 m2 
Typ av lösningar: Arboretum-allé / Blandallé
Foto: SGRI
Foto: SGRI
Foto: SGRI