Image

Campus Albano – Stockholm

Sedum-ört

Sedum-örttak har installerats på Campus Albano, nybyggda lokaler som knyter samman Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Karolinska institutet. Projektet genomfördes i samverkan mellan Akademiska hus och Skanska. Det fanns höga hållbarhetsambitioner och visioner kring ökad biologisk mångfald- vilket man tydligt kan se vid en vistelse på dessa takytor! Campus Albanos taklandskap är utbrett och huserar många olika typer av gröna tak, även mer utpräglade biotoptak och parktak. Platsen bjuder på många gröna vistelseytor perfekt för sociala aktiviteter och att finna studiero på.  

Projektet var nominerad till Green Roof Award 2021.  

Adress:Norra Djurgården, Stockholm
Färdigställt år:2021
Ägare:Stockholms Universitet  
Byggherre:Akademiska Hus 
Ansvarig Arkitekt:Cedervall Arkitekter, BSK Arkitekter 
Ansvarig Landskapsarkitekt:Nivå Landskapsarkitekter 
Entreprenör:Skanska Sverige AB 
Leverantör av system:UrbanGreen
Storlek:6 637 m2 
Typ av lösningar:
Foto: Johan Henriksson
Foto: Helen Johansson, SGRI
Foto: Johan Henriksson