Image

Augustenborg – Malmö

Damm

Bostadsområdet Augustenborg i Malmö hade problem med källaröversvämningar vid kraftiga regn. För att åtgärda problemen och modernisera området så startades projektet Ekostaden Augustenborg av fastighetsägaren MKB, VA Syd och Malmö stad. En central del av projektet var skapandet av ett öppet dagvattensystem i hela stadsdelen.

Man valde att bygga ett ekologiskt system där dagvattnet leds ut i öppna stråk av kanaler, diken, dammar och våtmarker. Dubbeldammarna fungerar som en fördröjningsvolym där vatten pumpas mellan de två dammarna för att undvika stillastående vatten. Vid höga vattennivåer kan vattnet sprida sig på gräsytan mellan dammarna. Områdets invånare medverkade genom hela processen vilket influerade dammarnas design. Istället för våtmark som översvämmas och torkar ut, anlades två mindre dammar med fontäner som tillför estetiskt värde, med en stenlagd bäck emellan. 

Skötselarbetet finansieras gemensamt mellan MKB, VA Syd och Malmö stads vanliga områdesskötsel. Regnvatten orsakar inte längre översvämningar i området, utan förbättrar dess estetiska värden och stärker biodiversiteten: det lever bland annat fisk i dammarna, där nya arter kan etablera sig utan att bli bortrensade som ogräs. 

Läs mer om Ekostaden Augustenborg

Adress:Augustenborg, Malmö
Färdigställt år:2005
Ägare:MKB
Byggherre:
Ansvarig Arkitekt:Mellanrum AB (projektering) 
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:
Leverantör av system:
Storlek:240 m2 (Damm)
600 m2 (Över-svämningsyta)
Typ av lösningar: Damm med fontäner
Över-svämningsyta
Foto: Malmö Stad, Miljöförvaltningen (2005)
Malmö Stad. Bilder från Augustenborg till Antologi. Foto: Sanna Dolck
Foto: Malmö Stad, Miljöförvaltningen (2005)