Image

A Working Lab – Göteborg

Sedumtak

Vinnare av Scandinavian Green Roof Award 2022 i kategorin extensiva tak!

Sedumtaken som installerats på ”A Working Lab” i Johanneberg Science Park i Göteborg har utformats för att ha extra vattenhållande förmåga för att fördröja dagvatten. Sedummattorna består av 9-12 olika sedumarter och har installerats så att de kan flyttas och därmed återanvändas. Flertal sedumtak har installerats på flera olika våningar så det omger takterrasser och kontorsfönster runtom byggnaden. Taket har en vattenhållande förmåga på 48 l/m² och har vattenmättad vikt ca 85 kg/m². 

Installationen tilldelades priset Green Roof Award år 2022 för extensiva tak med motivationen:

“The working lab is a great example of how extensive green roofs can be used to improve the environmental and social performance of a building. In the working lab project, extensive green roofs are installed on multiple surfaces and linked to recreational areas on several floors. As such the vegetation has the potential to improve the well-being of visitors and tenants. Additionally, the thin green roof mats have a higher water holding capacity as compared to the conventional system.”

Plats:Johanneberg, Göteborg
Färdigställt år:2019
Ägare:Akademiska Hus Chalmers
Byggherre:Akademiska Hus Chalmers
Ansvarig Arkitekt:Tengbom Arkitekter
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:Byggdialog/Veg Tech
Leverantör av system:VegTech
Storlek:1 000 m2
Typ av lösningar: – Sedumtak
– Grön vägg (inomhus)
Foto: ?