Välkommen till den blågröna systemguiden!

Denna guide syftar till att på ett enkelt sätt kommunicera vilka typer av blågröna system som kan anläggas och vilka nyttor och mervärden respektive system potentiellt kan tillhandahålla. 

Under varje respektive systemtyp finns dessutom ett antal exempel på projekt som redan är genomförda där en sådan systemlösning är implementerad.  Guiden kan i förlängningen underlätta dialogen mellan behovsägare, konsulter och entrepenörer i tidiga skeden vid val av blågrönt system. 

Hur funkar det?
  1. Välj kategori (var åtgärd skall göras) och/eller sortera efter vilket behov eller nytta/ekosystemtjänst eller skriv i fritext 
  1. Bäst matchning utifrån val visas nedanför (högst siffra = bäst matchning) 
  1. Välj systemtyp och klicka på den för mer information 
  1. Inne på sidan för de respektive systemtyperna finns även exempelprojekt på redan byggda lösningar
  1. Kontakta oss via kontaktformuläret för vidare stöd eller frågor  – Lycka till!
Bild: SGRI 2023
Välj kategori
Sortera efter
Systemlistan optimerar sig efter valen du gör i flikarna!
Visar 0 av 0

Denna guiden är utvecklad av BlueGreenCity Lab

Projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden (IBGL) drivs av Sustainable Business Hub, Scandinavian Green Roof Institute, SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och VA SYD. I projektet fokuserar vi på att identifiera vilka blågröna lösningar som finns på marknaden, både nationellt och internationellt, och se till att de når kommuner och fastighetsägare. Att hitta färdiga lösningar som är enkla att installera och säkra att använda är viktigt eftersom många fastighetsägare vill satsa mer på blågrönt men många gånger har låg kunskap om vad som faktiskt finns på marknaden.

Vilka är vi?

SGRI är ett blågrönt kompetenscenter som arbetar aktivt med innovation, utveckling och kunskaps-spridning. Som specialister inom blågröna system för urban miljö har vi inom IBGL varit ansvariga för utveckling av den blågröna systemguiden. 

Sustainable Business Hub är ett kluster för innovation och hållbar utveckling. Inom IBGL har vi varit projektledare och drivande i frågor kring affärsmodeller, upphandling och kommunikation.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Inom IBGL har vi bedömt vilka nyttor och mervärden respektive blågrönt system potentiellt kan tillhandahålla. 

SLU är Sveriges Lantbruksuniversitet och bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Inom IBGL har vi stöttat med teknisk kompetens inom blågröna lösningar och planeringsverktyg.

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom IBGL har vi bidragit med expertis från VA-sidan och förmedlat information och erfarenheter från exempelprojekt. 

Denna sida har uppkommit genom ett projekt finansierat av: